تجریش - خیابان فنا خسرو

 

اجرای درب کشویی تلسکوپی  دستی در کارواش ساختمان مسکونی در تجریش

فریم آنودایز شامپاینی (برنز)

تصاویر کامل پروژه