درب کشویی نیمه اتوماتیک 

 

فریم آنودایز شامپاینی (برنز)

 

تصاویر کامل پروژه